Kyiv. Showroom at Danila Shcherbakovskogo 45А.
Opening hours 09:00 – 18:00. Mon. – Fri.